פורטל תעשיית השבבים בישראל מבית מגזין

פורטל תעשיית השבבים בישראל מבית מגזין

צ'יפורטל - פורטל של תעשית השבבים בישראל
חדשות מתעשיית השבבים בישראל

נובה מדווחת על תוצאות שיא ברבעון השני של שנת 2017

PDFגרסת הדפסהדואר אלקטרוני
Eitan_Oppenhaim
 איתן אופנהיים, נשיא ומנכ"ל נובה

 נובה מכשירי מדידה ספקית פתרונות מדידה לבקרת תהליכים מתקדמת בתעשיית המוליכים למחצה, דיווחה היום על תוצאות הרבעון השני של 2017, שהסתיים ב-30 ביוני 2017.

הכנסות החברה עבור הרבעון השני של 2017 הסתכמו ב-56.1 מיליון דולר, עלייה של 3% בהשוואה להכנסות הרבעון הראשון של 2017, ועלייה של 58% בהשוואה להכנסות הרבעון השני של 2016.

הרווח הנקי במונחי Non-GAAP שאינו כולל הפחתת נכסים בלתי מוחשיים הקשורים לרכישה, התאמות נטו של נכסי מס נדחים והוצאות בגין תגמול מבוסס מניות, הסתכם ל-15.2 מיליון דולר, או 53 סנט למניה בדילול מלא. זאת, בהשוואה לרווח נקי של 14.1 מיליון דולר, או 50 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון הראשון של 2017, ובהשוואה לרווח נקי של 4.7 מיליון דולר, או 17 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון השני של 2016.

נכון ל-30 ביוני 2017 היו בקופת החברה מזומנים בהיקף של 135.7 מיליון דולר, בהשוואה ל-91.7 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2016.


איתן אופנהיים, נשיא ומנכ"ל נובה: "אנחנו ממשיכים להציג ביצועים עודפים ומחזקים את מיצובנו התחרותי באמצעות סל פתרונות מטרולוגיה חדשני וייחודי עבור שוק יעד צומח. ביצועי השיא שלנו ברבעון השני נובעים מביקוש מתמשך לכל קווי המוצרים שלנו, כולל פתרונות למדידת ממדים קריטיים ופתרונות למדידת חומרים, בכל פלחי השוק אותם אנו משרתים. ההכנסות והרווחיות שלנו ברבעון השני חצו את טווח התחזיות שלנו והתבססו על מגוון רחב יותר של לקוחות הכולל חמישה לקוחות שכל אחד מהם היווה 10% או יותר מההכנסות ממוצרים."הצגנו צמיחה משמעותית בהכנסות וברווחיות במחצית הראשונה של 2017, צמיחה המביאה לידי ביטוי את המודל העסקי היעיל שלנו, המאפשר לנו להמשיך להשקיע בדור המוצרים הבא ולהשיג את יעדינו האסטרטגיים. תוצאות הרבעון השני משקפות התקדמות לקראת שנה נוספת של צמיחה משמעותית, כאשר עתודות המזומנים של החברה מספקות לנו את המשאבים הנחוצים להרחבת מיצובנו בשוק."

ההנהלה סיפקה תחזית עבור הרבעון השלישי של 2017 עם הכנסות בטווח של 51-56 מיליון דולר, ורווחNon-GAAP בטווח של 33-43 סנט למניה בדילול מלא.

 

נובה קיבלה המלצות קנייה מנידהאם וסטיפל: מעלים את מחירי היעד עבור המניה ל-32 ו-29 דולר


נובה מכשירי מדידה, קיבלה המלצות קנייה מהאנליסטים בנידהאם וסטיפל, עם מחירי יעד של 32 דולר ו-29 דולר בהתאמה.
בנידהאם ציינו האנליסטים כי "נובה דיווחה על תוצאות חזקות לרבעון שני 2017 ותחזית מעל קונצנזוס השוק. לנובה 5 לקוחות המהווים לפחות 10% מהכנסות, בהשוואה ל-3 לקוחות שהיוו לפחות 10% מההכנסות ברבעון הראשון של 2017. תחזית לרבעון 3 של 2017 היא מעל תחזיות השוק. מחצית שניה של 2017 יכולה להיות דומה בהכנסות למחצית הראשונה. על אף שחלק מהמשקיעים סבורים כי תתכן השקעה נמוכה יותר מצד TSMC במחצית השניה של 2017 אנו מאמינים כי יש ביקוש חזק מלקוחות אחרים בתחום הזיכרונות ובסין הם שיתמכו בהכנסות במחצית השניה של 2017, לרמה דומה למחצית הראשונה של 2017.


עליה בנתח השוק בתחום הזיכרונות וצמיחה בתחום ה- Foundry וה- Logic מובילים לצמיחה בפתרונות למדידת מימדים קריטיים - OCD. ההנהלה ציינה כי מכירות ה- OCD יצמחו ב-80%, במחצית השניה של 2017, ביחס למחצית שניה של 2017, הרבה מעל קצב צמיחת שוק הציוד. מכירות תחום הזיכרונות לסמסונג היוו 25% במחצית הראשונה של 2017 בהשוואה ל-12% ב-2016, דבר הנובע מעלייה במספר השכבות בייצור השבבים. אנו רואים צמיחה נוספת במעבר מ-64 שכבות ל-72 ו-96 שכבות. בנוסף, השקעות בשלבי הטכנולוגים המתקדמים, 10/7/5 ננומטר בקרב מספר יצרנו Foundry תורמים לצמיחה של נובה בתחום ה- OCD. הצלחה ב-XPS ובתוכנה מובילים לצמיחה במכירות הפתרונות ההוליסטיים. תחום ה-XPS במסלול לשנת שיא בהכנסות. מכירות התוכנה עולות על תחזיותינו הקודמות כשלקוחות מאמצים את פתרונות התוכנה של נובה. אנו מאמינים כי הגישה ההוליסטית לשילוב פתרונות OCD, XPS ותוכנה הוא מתכון מנצח עבור נובה.


אנו מעלים את תחזית הרווח למניה, על בסיס Non-GAAP ל-1.75 דולר למניה בשנת 2017 ול-1.85 דולר למניה בשנת 2018. אנו קובעים למניה מחיר יעד של 32 דולר למניה מבוסס על מכפיל 15 בניטרול קופת המזומנים", כך בנידהאם.

בסטיפל מציינים כי לאחר התוצאות החזקות לרבעון השני 2017 והתחזית אנו משוכנעים שתגובת היתר השלילית במסחר מבוססת על אי הבנה של מספר הערות משיחת הועידה. אמירה כי החברה תצמח לפחות 25% הובילה להבנה שגויה כי החברה תראה ירידה בהכנסות ברבעון הרביעי של 2017 ובכוונתנו להדגיש כי האמירה מיוחסת לצמיחה בתחום ה- OCD בלבד ולא לשאר התחומים ולכן החברה תציג צמיחה גבוהה יותר בהכנסות. התחזית שלנו היא לצמיחה שנתית בהכנסות של 32%, בהשוואה לשנת 2016, וביחס לתחזית קודמת שלנו לצמיחה של 29% בין 2016 ל-2017.
החברה מציגה תוצאות טובות על אף ש- TSMC, שמסורתית מהווה הלקוח הגדול של החברה, היווה 10% מהכנסות. סמסונג הפך ברבעון השני 2017 ללקוח הגדול של החברה עם 23% מההכנסות, ושלושה יצרני שבבים נוספים מהווים יותר מ-10% מההכנסות ברבעון. תמהיל ההכנסות המשופר מתחום ה- Foundry ומתחום הזיכרונות מאפשר לחברה להתמודד עם תנודתיות ההשקעות של הלקוחות. בעוד תחום ה-Foundry מהווה כ-70% מההכנסות אנו מאמינים כי התרומה מסמסונג והייניקס מדגישות את תמהיל ההכנסות גם מתחום הזיכרונות. אנו מעריכים כי הזדמנויות נוספות צפויות בסין ויתרמו לאפסייד נוסף עבור החברה.


החברה ממשיכה להציג תוצאות טובות מהתחזיות, והציגה שיעור רווח גולמי גבוה של 59.5%. עם צמיחה חזקה בהכנסות בשני הרבעונים האחרונים החברה הצליחה לייצר תזרים שוטף של 20.4 מיליון דולר, או 36% מההכנסות. אנו מאמינים כי ביצועים אלו מדגישים את השיפור המתמשך במודל התפעולי. אנו מאמינים כי החברה צפויה להציג צמיחה שמעבר לצמיחה שיציג שוק הציוד בתעשיית המוליכים למחצה, גם לתוך 2018. עם מודל פיננסי משופר ותזרים מזומנים חזק אנו מאמינים כי החברה תציג המשך צמיחה ברווחיות ובתזרים, דבר המספק גמישות לרכישות ומיזוגים פוטנציאליים.


התחזית המעודכנת שלנו הובילה אותנו להעלות את צפי ההכנסות בשנת 2017 ל- 217 מיליון דולר ורווח של 1.78 דולר למניה, בהשוואה לצפי הכנסות קודמות של 211 מיליון דולר ורווח של 1.69 דולר למניה, בהתאמה. התחזית המעודכנת שלנו לשנת 2018 צופה הכנסות של 234 מיליון דולר ורווח של 1.89 דולר למניה. אנו שומרים על המלצת קניה ומעלים את מחיר היעד ל- 29 דולר למניה, המייצגת מכפיל 12 על הרווח למניה החזוי על ידינו בסך 1.89 דולר בשנת 2018, בניטרול קופת מזומנים של כמעט 6 דולר למניה, ועל כן המלצתנו למשקיעים לרכוש את מנית החברה", אומרים האנליסטים.

 

עוד בתחום שבבים

כתבות נוספות בתחום

‫שבבים‬
מנכ"ל טקסס אינסטרומנטס פוטר על רקע "הפרת קוד ההתנהגות"
בהודעה שמסרה החברה נאמר כי "קראצ'ר התפטר בשל הפרות של קוד ההתנהגות של החברה. ההפרות קשורות להתנהגות אישית...
קרא עוד
שבבים
מלאנוקס מציגה שיא הכנסות רבעוני - 268.5 מ' ד'
עלייה של 7% ברצף ו -27% לעומת השנה הקודמת * עלייה של 81% בהכנסות ה- Ethernet, ועלייה של 114% בהכנסות מתגי ה- Ethernet לעומת...
קרא עודתגובות (0)Add Comment
כתוב תגובה
 
 
יותר קטן | יותר גדול
 

security image
העתק תווים מוצגים


busy

שדרת הלוגואים

  • 1-Synopsys_Logo_HQ
  • 2-Umclogo
  • 3-EMC
  • 1
  • 5-Gary
  • 6-SIA
  • 7-muadon-shovevim
  • 8-Logo_Chipex
  • 9-Chiportal_logo_HR
  • 10-TAPEOUT_Logo
 
www.Deezee.co.il בניית אתרים בעצם גלישתכם באתר הכנם מסכימים לתנאי השימוש בו - לחצו כאן לקריאת תנאי השימוש - כל הזכויות שמורות Chiportal (c) 2010


CHIPORTAL RSS FEEDS
כל החדשות
מאמרים ומחקרים
מוצרים חדשים והודעות לעיתונות