פורטל תעשיית השבבים בישראל מבית מגזין

פורטל תעשיית השבבים בישראל מבית מגזין

צ'יפורטל - פורטל של תעשית השבבים בישראל
חדשות מתעשיית השבבים בישראל

טאואר-ג'אז רשמה ב-2018 הכנסות של 1.3 מיליארד דולר

PDFגרסת הדפסהדואר אלקטרוני

 

towerjazz_logo
 

טאואר-ג'אזטאואר-ג'אז מדווחת על תוצאות שנת 2018:

מכירות של 1.3 מיליארד דולר, תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך 313 מיליון דולר, רווח נקי בסך 136 מיליון דולר ורווח למניה של $1.35

עלייה במכירות וברווחיות ברבעון הרביעי לעומת הרבעון הקודם

טאואר-ג'אז, יצרנית השבבים המובילה בעולם בטכנולוגיות אנלוגיות ייחודיות (בנאסד"ק ובבורסת ת"א – TSEM) דיווחה היום (יום שלישי, 19 בפברואר, 2019) על תוצאות הרבעון הרביעי של שנת 2018 ושנת 2018 כולה.

נקודות עיקריות לתוצאות שנת 2018

o מכירות בסך 1.3 מיליארד דולר, EBITDA בסך 362 מיליון דולר, רווח נקי בסך 136 מיליון דולר ורווח בסיסי למניה בסך $1.35;

o תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך 313 מיליון דולר אשר הניב תזרים מזומנים חופשי (Free Cash Flow) בסך 143 מיליון דולר, לאחר ניכוי השקעות ברכוש קבוע בסך 170 מיליון דולר;

o החברה המשיכה לחזק את היחסים הפיננסיים ומאזנה כדלקמן :

o הון עצמי ברמת שיא בסך 1.2 מיליארד דולר;

o העלאת דירוג האשראי על ידי חברת Standard & Poor’s מדרוג “ilA+stable” לדרוג “ilAA-stable”;

o הקטנת החוב בסכום של 98 מיליון דולר בזכות:

o פירעון מוקדם של הלוואה בסך 40 מיליון דולר שלקחה חברת הבת בסן אנטוניו;

o אגרות חוב בחברה בת בקליפורניה בסך 58 מיליון דולר שהומרו להון;

o מימון מחדש של הלוואות TPSCo על ידי פירעון ההלוואות לזמן קצר ולקיחת הלוואות חדשות לזמן ארוך, לפירעון עד שנת 2025 ובתנאים משופרים.

נקודות עיקריות לתוצאות הרבעון הרביעי לשנת 2018

o מכירות בסך 334 מיליון דולר, עלייה של 11 מיליון דולר בהשוואה לרבעון השלישי של שנת 2018;

o עלייה ברווח הנקי וברווח הבסיסי למניה לסך 38 מיליון דולר ו-37 סנט, בהתאמה, בהשוואה ל-34 מיליון דולר ו-34 סנט, ברבעון השלישי של 2018, בהתאמה;

o תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך 91 מיליון דולר עם השקעות ברכוש קבוע בסך 49 מיליון דולר, אשר הניבו תזרים מזומנים חופשי (Free Cash Flow) בסך 43 מיליון דולר.

תחזית

טאואר-ג'אז צופה שהמכירות ברבעון הראשון של שנת 2019, יסתכמו בסך של 310 מיליון דולר, עם טווח תחזית של 5% כלפי מעלה או מטה.

דברי המנכ"ל

ראסל אלוואנגר, מנכ"ל טאואר-ג'אז, אמר: "אנו שמחים להציג בדוחות אלה צמיחה רבעונית במכירות לעומת הרבעון השלישי 2018, וגידול רבעוני ברווחיות לעומת הרווחיות שהצגנו ברבעון השלישי של 2018, וכל זאת למרות מספר דוחות והודעות בענף שלנו ששיקפו לאחרונה דאגה מהסביבה המקרו-כלכלית, שגורמת לבקרה הדוקה על רמות המלאים בשוק הסמיקונדקטור. אנו מתחילים את שנת 2019 על הרקע הגאו-כלכלי הזה, אך אנו בטוחים כתמיד בנכונות וכדאיות המודל העסקי שלנו וביצירת ערך שהוא מביא עימו. לאחרונה זכינו בקבלת הזמנות לפרויקטים חדשים מלקוחותינו בכל אחד מתחומי הפעילות העיקריים שלנו, ובפרט בתחום data centers ששייך לתחום התשתיות, בטכנולוגית ה-5G, בתחום פורץ דרך מבחינת התייעלות ששייך ל- power management שלנו, ופיתוחים ייחודיים מסוגם בעולם של image sensors המיועדים לתחום הרפואי והתעשייתי. תחומים אלה הינם אסטרטגיים עבורנו ומהווים את מנועי הצמיחה שלנו לטווח הבינוני והארוך ושילוב של פעילויות בתחומים שהוזכרו, יחד עם ההון האנושי הגלובלי של החברה, והמבנה הפיננסי החזק שיצרנו לחברה יאפשרו הישגים משמעותיים בשנה הקרובה."

אלוואנגר הוסיף ועדכן: "לגבי TPSCo, אנו מתקדמים עם פנסוניק לקראת הארכת ההסכם בשלוש שנים נוספות, החל מהרבעון השני של 2019. אנו מצפים כי כמות המוצרים שפנסוניק תקנה מאיתנו לפי החוזה החדש תהיה דומה לכמות שהיא קונה בחוזה הנוכחי אך צפויים שינויי מחירים אשר יתבטאו בירידה מסוימת בערך המכירות לפנסוניק. על אף זאת, אנו צופים כי הצמיחה הצפויה במכירות מוצרי הליבה ללקוחות האחרים של החברה (כולל גידול צפוי במכירות בטכנולוגיית ה-300 מ"מ אשר כבר חווים עלייה בייצור), פעילויות חסכון ספציפיות שהתחלנו בהן ב- TPSCo וצעדי התייעלות אחרים יאפשרו לנו את הגדלת הרווחיות ושעורי הרווחיות."

 

עיקרי התוצאות הכספיות – שנת 2018

המכירות בשנת 2018 הסתכמו ב 1.3 מיליארד דולר, בהשוואה ל 1.39 מיליארד דולר בשנת 2017. הרווח הגולמי והתפעולי בשנת 2018 הסתכמו ב 293 מיליון דולר ו- 155 מיליון דולר, בהתאמה, בהשוואה ל 354 מיליון דולר ו- 220 מיליון דולר, בשנת 2017, בהתאמה;

ה- EBITDA בשנת 2018 הסתכמה ב 362 מיליון דולר, המהווה שיעור EBITDA מהמכירות של 28%.

הרווח הנקי בשנת 2018 הינו 136 מיליון דולר, המהווה רווח בסיסי למניה של $1.35 ורווח מדולל למניה של $1.32, בהשוואה לרווח נקי בסך 298 מיליון דולר בשנת 2017, המהווה רווח בסיסי למניה של $3.08 ורווח מדולל למניה של $2.90. הרווח הנקי בשנת 2017 כלל הכנסת מיסים בסך 82 מיליון דולר הנובעת מרישום נכס מס נדחה במאזן החברה בגין סכום ההפסדים המועברים לצרכי מס של החברה בישראל והכנסת מיסים בסך 13 מיליון דולר הנובעת מרפורמת המס שנחקקה בארצות הברית.

במהלך שנת 2018 הקטינה החברה את היקף החובות בסכום של 98 מיליון דולר וכתוצאה מכך תתאפשר ירידה בהוצאות הריבית בסכום שנתי של 7 מיליון דולר. הקטנת היקף החובות כוללת:

- פירעון מלא של אגרות חוב לזמן קצר בסך 58 מיליון דולר על ידי המרתן למניות, מתוך סכום זה, 39 מיליון דולר הומרו ברבעון הרביעי של 2018; פירעון אגרות החוב יניב חסכון של 5 מיליון דולר בהוצאות הריבית השנתיות. הון המניות של החברה לאחר ההמרה כולל 105 מיליון מניות רגילות, ו- 108 מיליון מניות בהנחת דילול מלא. הון המניות בדילול מלא נותר ללא שינוי לעומת רבעונים קודמים;

- פירעון מוקדם של הלוואה בסך 40 מיליון דולר, אשר נלקחה בשנת 2016 בהקשר עם רכישת מפעל הייצור בסן אנטוניו;

- מימון מחדש של הלוואות TPSCo על ידי פירעון הלוואות לזמן קצר שהיו מיועדות לפירעון בשנים 2018-2020 ולקיחת הלוואות חדשות לזמן ארוך בסכום של כ- 100 מיליון דולר משלושה בנקים מובילים ביפן בתנאים משופרים עם פירעון סופי ביוני 2025.

תזרים המזומנים החופשי Free Cash Flow לשנת 2018 הסתכם ב- 143 מיליון דולר, הכולל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך 313 מיליון דולר והשקעות במכונות וברכוש קבוע, נטו בסך 170 מיליון דולר. פעילויות תזרים המזומנים העיקריות האחרות בשנת 2018 כללו השקעות בפיקדונות לזמן קצר, אג"ח סחירות, והשקעות אחרת בסך 158 מיליון דולר (בעיקר פיקדונות לזמן קצר) ופירעון חובות, נטו, בקיזוז הלוואות שהתקבלו בסך 49 מיליון דולר, אשר כללו בעיקר את פירעון ההלוואה בסך 40 מיליון דולר שנלקחה בשנת 2016 בהקשר לרכישת מפעל הייצור בסן אנטוניו.

ההון העצמי ליום 31 בדצמבר, 2018 הסתכם לסכום שיא של 1.24 מיליארד דולר, בהשוואה ל 1.03 מיליארד דולר ליום 31 בדצמבר, 2017.

באפריל 2018 הועלה דירוג האשראי של החברה ושל אגרות החוב סדרה G של החברה. העלאת דרוג האשראי בוצעה על ידי חברת Standard & Poor’s, Israel Subsidiary, Ma’alot (חברת דרוג ישראלית אשר בבעלות מלאה של S&P Global Ratings). הדרוג הקודם היה ilA+ with a stable horizon והדרוג החדש הינו ilAA- with a stable horizon.

עיקרי התוצאות הכספיות – רבעון רביעי של שנת 2018

המכירות ברבעון הרביעי של שנת 2018 הסתכמו ב- 334 מיליון דולר, עלייה של 11 מיליון דולר בהשוואה למכירות ברבעון השלישי של 2018. המכירות ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכמו ב- 358 מיליון דולר.

הרווח הגולמי והתפעולי ברבעון הרביעי של שנת 2018 הסתכמו ב-76 מיליון דולר ו-40 מיליון דולר, בהתאמה, בהשוואה ל-73 מיליון דולר ו-39 מיליון דולר, בהתאמה, ברבעון השלישי של 2018 ובהשוואה ל 89 מיליון דולר ו 54 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2017, בהתאמה.

ה-EBITDA ברבעון הרביעי של 2018 הסתכמה ב-93 מיליון דולר, המהווה שיעור EBITDA מהמכירות של 28%, בהשוואה ל-89 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2018.

הרווח הנקי לרבעון הרביעי של 2018 הסתכם ב 38 מיליון דולר, המייצג $0.37 רווח בסיסי למניה, בהשוואה לרווח נקי בסך 34 מיליון דולר, או $0.34 רווח בסיסי למניה ברבעון השלישי של 2018 ובהשוואה ל 147 מיליון דולר או $1.50 רווח בסיסי למניה ברבעון הרביעי של שנת 2017. הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2017 כלל הכנסת מיסים בסך 82 מיליון דולר הנובעת מרישום נכס מס נדחה במאזן החברה בגין סכום ההפסדים המועברים לצרכי מס של החברה בישראל והכנסת מיסים בסך 13 מיליון דולר הנובעת מרפורמת המס שנחקקה בארצות הברית.

תזרים המזומנים החופשי (Free Cash Flow) לרבעון הרביעי של שנת 2018 הסתכם ב-43 מיליון דולר, הכולל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך 91 מיליון דולר והשקעות במכונות וברכוש קבוע, נטו בסך 49 מיליון דולר. ברבעון הרביעי של שנת 2018 הושקעו 123 מיליון דולר בפיקדונות לזמן קצר, אגרות חוב סחירות והשקעות אחרות, נטו (בעיקר בהשקעה בפיקדונות לזמן קצר).

עוד בתחום ייצור - FABS

כתבות נוספות בתחום

‫יצור (‪(FABs‬‬
סמסונג תשקיע למעלה מ-100 מיליארד כדי להתחרות ב-TSMC
לקוחות מדווחים כי סמסונג חתכה את מחירי הייצור כדי למשוך אותם לעזוב את TSMC ולעבור אליה.
קרא עוד
‫יצור (‪(FABs‬‬
ייצור חכם דורש הרבה מאמץ, אומר מנהל התפעול של ASE
ל-ASE יש כעת בסך הכל תשעה מפעלים ללא אורות שמפתחים אותם באופן מלא בתוך החברה וצוות שכולל 400 מהנדסים
קרא עודתגובות (0)Add Comment
כתוב תגובה
 
 
יותר קטן | יותר גדול
 

security image
העתק תווים מוצגים


busy

שדרת הלוגואים

  • 1-Synopsys_Logo_HQ
  • 2-Umclogo
  • 3-EMC
  • 1
  • 5-Gary
  • 6-SIA
  • 7-muadon-shovevim
  • 8-Logo_Chipex
  • 9-Chiportal_logo_HR
  • 10-TAPEOUT_Logo
 
www.Deezee.co.il בניית אתרים בעצם גלישתכם באתר הכנם מסכימים לתנאי השימוש בו - לחצו כאן לקריאת תנאי השימוש - כל הזכויות שמורות Chiportal (c) 2010


CHIPORTAL RSS FEEDS
מאמרים ומחקרים
מוצרים חדשים והודעות לעיתונות