בשנים האחרונות חלה עלייה במספר הלומדים את מקצועות ההייטק בתיכונים ובאקדמיה

גרסת הדפסה
man 3994017 1920
 

בשנים האחרונות חלה עלייה במספר הלומדים את מקצועות ההיי-טק.

לראשונה מפרסמת הלמ"ס נתונים מתוך סקר השכלה גבוהה תשע"ח (2017/18). הסקר נעשה במימון ובשיתוף של הוועדה לתקצוב ותכנון (ות"ת) של המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג). הוא בוחן מגוון נושאים כגון שיפור המיומנויות כתוצאה מהלימודים, שביעות רצון מהלימודים, הקשר בין השכלה גבוהה לתעסוקה ומאפייני תעסוקה. הסקר נעשה בתשע"ח (2017/18) בקרב אלה שהחלו את לימודי התואר הראשון 7 שנים קודם (תשע"א, 2010/11).


ההודעה מתמקדת בעולם ההיי-טק ובקשר שבין השכלה גבוהה, תעסוקה והכנסה. המידע מוצג לרוב תוך השוואה בין אלה שלמדו מקצועות היי-טק לאלה שלמדו מקצועות STEM (Science Technology Engineering and Math) שאינם היי-טק (להלן מקצועות STEM ) ולאלה שלמדו מקצועות שאינם מדע וטכנולוגיה.

העלייה משקפת את המוטיבציה לעסוק בהיי-טק ולקבל שכר גבוה. ואכן, רוב אלה שלמדו מקצועות היי-טק עבדו בהמשך במשלח יד היי-טק וקיבלו שכר גבוה יותר מאלה שלא למדו מקצועות היי-טק. מעטים מאלה שלמדו מקצועות היי-טק ולא עבדו במשלח יד היי-טק קיבלו שכר גבוה. הקשר בין התעסוקה ללימודים בקרב אלה שלמדו מקצועות היי-טק היה חזק יחסית. מעטים מאלה שלא למדו מקצועות היי-טק היו מועסקים בהיי-טק, הם הרוויחו משמעותית יותר מחבריהם שלא למדו ולא עבדו בהיי-טק, אבל פחות מאלה שלמדו ועבדו בהיי-טק.


נשים למדו פחות מקצועות היי-טק. אבל נשים שכן למדו מקצועות היי-טק, הצליחו להשתלב בעבודה בהיי-טק במידה דומה לזו של הגברים, אבל הרוויחו פחות מהם. נמצאו הבדלים לטובת האוניברסיטאות על פני המכללות הן בכניסה לעבודה בהיי-טק הן בשכר, במיוחד בהנדסת חשמל אך לא בקרב אלה שלמדו מדעי המחשב. אחוז הערבים שהיו מועסקים בהיי-טק היה נמוך משמעותית מאחוז היהודים, גם אם למדו את מקצועות ההיי-טק.

הנסקרים נשאלה באיזו מידה מקצוע הלימוד קשור לעבודתם הנוכחית. בהשוואה לאלה שלמדו מקצועות STEM ומקצועות אחרים נמצא כי אלה שלמדו מקצוע היי-טק דיווחו על מידת הקשר הגבוה ביותר. נמצא קשר גבוה יותר בין העבודה ללימודים באוניברסיטאות מאשר במכללות בקרב אלה שלמדו מקצוע היי-טק 61.7% לעומת 54.7%, בהתאמה. אם בודקים קשר זה בקרב אלה שאכן מועסקים בהיי-טק נמצא שאין הבדל מובהק בין אוניברסיטאות למכללות אקדמיות (66.9% לעומת 63.6%, בהתאמה).

עוד בתחום שבבים

כתבות נוספות בתחום

שבבים
טאואר ג'אז מדווחת על המשך הצמיחה
ראסל אלוואנגר, מנכ"ל טאואר-ג'אז: אנחנו מצפים לשנת 2020, במהלכה כושר הייצור צפוי לעלות ויחד עם הפעילויות העסקיות...
קרא עוד